Przejdź do treści

Uchwała Nr 44/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

118 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 43/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu na 2016 r.

121 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 42/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2015 r.

335 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 41/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2015

245 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 40/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 października 2015 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty" i dokonania zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu

155 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 39/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej

126 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 38/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie ZMiGDP na rok 2015

29 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 37/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

10.8 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 36/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wytycznych i wskazówek do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wpf na tok 2015 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP

86 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 35/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

38 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 34/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez Powiat Świdwiński

23 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 33/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez Gminę Biesiekierz

21 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 32/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez Gminę Karlino

29 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 31/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez Gminę Białogard

22 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 30/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2015

67 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 29/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I pół. 2015 r. ZMiGDP w Karlinie

5.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 28/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu

13.6 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 27/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. ws prawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku w Gminie Rąbino

33 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 26/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku w Gminie Ostrowice

34 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 25/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku w Gminie Dygowo

35 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 24/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

19.3 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 23/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

10.9 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 22/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kamila Piecucha do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Biura Związku

18.0 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 21/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Biura

20 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 20/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Biura Związku

15.5 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 19/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie nieuruchomienia rezerwy ogólnej i zmian w budżecie ZMiGDP na rok 2015

49 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 18/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku

633 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 17/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji z przeprowadzonych postępowań przetargowych

121 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 16/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej

20 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 15/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych ZMiGDP za rok 2014

33 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 14/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych OEE w Lipiu za 2014 r.

28 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 13/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Biura Związku za rok 2014

26 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 12/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2015

86 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 11/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez ZMiGDP

22 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 10/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane w Połczynie Zdroju

31 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 9/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

10.8 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 8/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu

105 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 7/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2015

46 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 6/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. ZMiGDP w Karlinie

6.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 5/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia członka Zarządu do składania oświadczeń woli

14.9 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 4/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Zarządu pełnomocnictwa oraz określenia zadań, jakie uprawniony jest realizować Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZMiGDP

27 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 3/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania oświadczeń woli

18.3 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 2/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektorów jednostek budżetowych Związku

17.5 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 1/15 Zarządu ZMiGDP z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2015

58 KBPobierz na dyskPodgląd pliku