Przejdź do treści

Informuję, że w związku z zakończeniem procedury naboru na wolne stanowisko ds inwestycji konkurs nie został rozstrzygnięty.

Monika Drabowicz

p.o. Dyrektora Biura