Przejdź do treści

Uchwała Nr CXIV.420.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP w Karlinie na lata 2016-2022

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr CXIV/419/Z/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2016

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku