Przejdź do treści
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty".

Ogłoszenie o zamówieniu

57 KBPobierz na dysk

Zakres studium

307 KBPobierz na dysk

Formularz oferty

30 KBPobierz

Wykaz wykonanych zamówień

48 KBPobierz

Projekt umowy

156 KBPobierz na dysk

Informacja o unieważnieniu

154 KBPobierz na dysk