Przejdź do treści

Informuję, że konkurs pozostał bez rozstrzygnięcia.

Z poważaniem

Iwona Czerniec

Dyrektor Biura