Przejdź do treści

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 01.12.2017 r. NR CXXXII.545.Z.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018

55 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 01.12.2017 r. Nr CXXXII.544.Z.2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej

105 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XCI.382.Z.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego ZMiGDP

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XC.374.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 lipca 2017 r.

59 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIII.187.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwość sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2017

55 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr III.17.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku