Przejdź do treści

Uchwała Nr XLIII.187.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwość sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2017

55 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr III.17.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

93 KBPobierz na dysk