Przejdź do treści

Uchwała Nr X/82/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej na rok 2017

529 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/81/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. ws prawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2017-2027

1.0 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/80/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2017

642 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/79/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2017. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne"

203 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/78/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2017. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne"

202 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/77/16 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Ochrona zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty"

202 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/76/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty"

203 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/75/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty w roku 2017 - etap II"

337 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/74/17 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu rzeki Parsęty w roku 2017 - etap I"

337 KBPobierz na dysk