Przejdź do treści

Uchwała Nr 15/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017

367 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 14/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

189 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 13/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017

388 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 12/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim - Parsęta 1

441 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 11/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie sprawozdania finansowego ZMiGDP za rok 2016

201 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 10/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017

315 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 9/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

190 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 8/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu do uregulowania zobowiązań Gminy Bobolice w stosunku do ZMiGDP

199 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 7/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wystąpienia ze ZMiGDP Gminy Bobolice

195 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 6/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu do uregulowania zobowiązań Gminy Biesiekierz w stosunku do ZMiGDP

199 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 5/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wystąpienia ze ZMiGDP Gminy Biesiekierz

195 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 4/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej

279 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 3/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty - II etap"

278 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 2/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017

369 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 1/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

2.1 MBPobierz na dysk