Przejdź do treści

Uchwała nr 35/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektorów jednostek budżetowych Związku

194 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 34/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez ZMiGDP w Karlinie

285 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 33/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017

454 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 32/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 27/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” i dokonania ich zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu

684 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 31/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017

385 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 30/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

192 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 29/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim - Parsęta 1 i innych administrowanych przez ZMiGDP

579 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 28/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu "Popraw efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich" i dokonania ich zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu

624 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 27/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty i dokonania ich zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu

724 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 26/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku trwałego w postaci nakładów inwestycyjnych wytworzonych w ramach realizacji projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia

584 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 25/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb

205 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 24/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017

404 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 23/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Związku na 2018 r.

198 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 22/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

193 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 21/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wpf na rok 2018 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP

214 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 20/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017

360 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 19/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego OEE w Lipiu

193 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 18/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku

719 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 17/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017

383 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 16/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 ZMiGDP w Karlinie

4.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 15/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017

367 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 14/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

189 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 13/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017

388 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 12/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim - Parsęta 1

441 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 11/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie sprawozdania finansowego ZMiGDP za rok 2016

201 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 10/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017

315 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 9/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

190 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 8/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu do uregulowania zobowiązań Gminy Bobolice w stosunku do ZMiGDP

199 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 7/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wystąpienia ze ZMiGDP Gminy Bobolice

195 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 6/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu do uregulowania zobowiązań Gminy Biesiekierz w stosunku do ZMiGDP

199 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 5/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wystąpienia ze ZMiGDP Gminy Biesiekierz

195 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 4/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej

279 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 3/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty - II etap"

278 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 2/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2017

369 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 1/17 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

2.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku