Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji prowadzonych w ramach realizacji projektu „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

595 KBPobierz na dysk

Opis przedmiotu zamówienia

431 KBPobierz na dysk

Projekt umowy

343 KBPobierz na dysk

Wykaz wykonanych zamówień

48 KBPobierz

Formularz oferty

33 KBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

153 KBPobierz na dysk