Przejdź do treści
Ogłoszenie o zamówienie na wykonanie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji prowadzonych w ramach projektu "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty".

Ogłoszenie o zamówieniu

534 KBPobierz na dysk

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

541 KBPobierz na dysk

Opis przedmiotu zamówienia

433 KBPobierz na dysk

Formularze

95 KBPobierz