Przejdź do treści
ZDPII.271.1.13.2017 - Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji prowadzonych w ramach projektu "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Zawiadomienie o wyborze oferty

281 KBPobierz na dysk