Przejdź do treści

W związku z zakończeniem procedury naboru na wolne stanowisko ds. księgowości informuję, że wpłynęła jedna oferta Pani Alicji Rojewskiej, która spełniła wymogi formalne stawiane w ogłoszeniu.

Kandydatka wykazała, że posiada szeroką wiedzę w zakresie wymagań stawianych w ogłoszeniu.

Iwona Czerniec

 Dyrektor Biura