Przejdź do treści

ZDPI.2110.1.4.2017

W związku z zakończeniem procedury naboru na wolne stanowisko ds. ichtiologii informuję, że wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi formalne stawiane w ogłoszeniu: Pan Jakub Podleśny.

Kandydat spełnił wymagania stawiane w ogłoszeniu i wykazał się doświadczeniem w zakresie gospodarki rybackiej, wędkarstwa i turystyki wędkarskiej.

Iwona Czerniec

  Dyrektor Biura