Przejdź do treści

Uchwała NR XIV.105.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej ZMiGDP na rok 2018

61 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała NR III.20.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05.01.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej ZMiGDP na rok 2017

61 KBPobierz na dyskPodgląd pliku