Przejdź do treści

ZDPI.2110.1.2.2018

Nabór na wolne stanowisko ds współpracy z zagranicą został zakończony. Nie wpłynęła żadna oferta.

Iwona Czerniec

Dyrektor Biura