Przejdź do treści

Zawiadomienie o wyborze oferty

281 KBPobierz na dysk

Informacja z otwarcia ofert

262 KBPobierz na dysk
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego dla zadań prowadzonych w ramach realizacji projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Ogłoszenie o zamówieniu

161 KBPobierz na dysk

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

10.1 MBPobierz na dysk

Formularze

98 KBPobierz