Przejdź do treści

ZDPI.2110.2.2.2018

W nawiązaniu do ogłoszenia postępowania na wolne stanowisko ds współpracy z zagranicą ZDPI.2110.2.1.2018 informuję, że na ogłoszony konkurs wpłynęły dwie oferty. Jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych stawianych w ogłoszeniu.

W wyniku zakończonego postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko ds współpracy z zagranicą wybrana została kandydatura Pani Moniki Dziłbo. Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością j. niemieckiego poświadczoną dyplomem.

Postępowanie zostało zakończone.

Dyrektor Biura

Iwona Czerniec