Przejdź do treści

Uchwała Nr XIV/112/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2018-2027

1.1 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/111/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2018

675 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/110/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

218 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/109/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH320007” oraz przyjęcia środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

208 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/108/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu „Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

200 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 3/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

190 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 2/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. ZMiGDP w Karlinie

5.5 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr 1/18 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2018

407 KBPobierz na dysk