Przejdź do treści

Uchwała Nr XVI/126/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika ZMiGDP

279 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XVI/125/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu ZMiGDP

280 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XVI/124/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/15 Zgromadzenia ZMiGDP w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu

278 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XVI/123/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2018-2027

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XVI/122/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2018

687 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XVI/121/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej OEE w Lipiu poprzez jego rozbudowę, remont i doposażenie"

208 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/120/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Działania na rzecz odtworzenia i zachowania siedlisk ryb wędrownych w Dorzeczu Parsęty"

208 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/119/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu ZMiGDP z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

197 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/118/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. ZMiGDP

202 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/117/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2018-2027

498 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/116/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2018

550 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/115/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Rozbudowa Sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty"

201 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/114/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty"

201 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/113/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

526 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/112/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wpf ZMiGDP na lata 2018-2027

812 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/111/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2018

676 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/110/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ZMiGDP

219 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/109/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH320007" oraz przyjęcia środków z POIiŚ

208 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/108/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP"

201 KBPobierz na dyskPodgląd pliku