Przejdź do treści

Uchwała Nr XIV/113/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

526 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/112/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wpf ZMiGDP na lata 2018-2027

812 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/111/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2018

676 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/110/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ZMiGDP

219 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/109/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH320007" oraz przyjęcia środków z POIiŚ

208 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/108/18 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP"

201 KBPobierz na dysk