Przejdź do treści

ZDPI.2110.4.4.2018

W związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko ds księgowości informuję, że wpłynęły 3 oferty, z tego 2 nie spełniły wymagań formalnych stawianych w ogłoszeniu.

W wyniku zakończonego postępowania rekrutacyjnego na wole stanowisko ds księgowości wybrana została kandydatura Pani Anny Kojder. kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w postępowaniu.

Nabór został zakończony.

Dyrektor Biura

Iwona Czerniec