Przejdź do treści

Uchwała Nr CXXII.528.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11.12.2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ZMiGDP

142 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr CXXII.527.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11.12.2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2020

53 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr CIV.395.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09 października 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie ZMiGDP na rok 2019

69 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX.Z.102.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej ZMiGDP na 2019 r.

45 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX.Z.101.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu ZMIGDP

192 KBPobierz na dyskPodgląd pliku