Przejdź do treści

Uchwała Nr I/13/19 Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Opracowanie strategii elektromobilności dla gmin zrzeszonych w ZMiGDP"

201 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr I/12/19 Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu ZMiGDP

201 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr I/11/19 Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2019-2027

1.2 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr I/10/19 Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na rok 2019

6.8 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr I/9/19 Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2019 oraz zasad jej opłacania

329 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr I/8/19 Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Komisji do spraw budżetowych

283 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr I/7/19 Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku

282 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr I/6/19 Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Związku

283 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr I/5/19 Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu

280 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr I/4/19 Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu

197 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr I/3/19 Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia

279 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr I/2/19 Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

277 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr I/1/19 Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

279 KBPobierz na dysk