Przejdź do treści

Uchwała Nr 8/19 Zarządu Związku miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2019

34 KBPobierz

Uchwała Nr 7/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

378 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 6/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP

192 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 5/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia członka Zarządu do składania oświadczeń woli

194 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 4/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenie Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania oświadczeń woli

190 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 3/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektorów jednostek budżetowych Związku

282 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 2/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez ZMiGDP w Karlinie

385 KBPobierz na dysk