Przejdź do treści

Uchwała Nr 18/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 24 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi OEE w Lipiu

196 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 17/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

188 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 16/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 24 września 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2019

426 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 15/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 24 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu do składania oświadczeń woli

193 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 14/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania Komendanta Powiatowego SSR "Dorzecza Parsęty" Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

199 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 13/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

4.9 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr 12/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

189 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 11/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji projektu "Wrota Parsęty usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty" na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia

360 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 10/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwdzie rybackim - Parsęta 1 i innych administrowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

608 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 9/19 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku

741 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 8/19 Zarządu Związku miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2019

34 KBPobierz

Uchwała Nr 7/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

378 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 6/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP

192 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 5/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia członka Zarządu do składania oświadczeń woli

194 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 4/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenie Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania oświadczeń woli

190 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 3/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektorów jednostek budżetowych Związku

282 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 2/19 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez ZMiGDP w Karlinie

385 KBPobierz na dysk