Przejdź do treści

ZDPII.271.2.4.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: wykonanie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji prowadzonych w ramach realizacji projektu :Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty"

Ogłoszenie o zamówieniu

676 KBPobierz na dysk

Opis przedmiotu zamówienia

153 KBPobierz na dysk

Projekt umowy

207 KBPobierz na dysk

Formularz oferty

59 KBPobierz

Wykaz osób

55 KBPobierz

Wykaz wykonanych zamówień

50 KBPobierz

Informacja o wyborze wykonawcy

29 KBPobierz na dysk

Informacja o wynikach postępowania

142 KBPobierz na dysk