Przejdź do treści

ZDPII.271.2.4.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: wykonanie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji prowadzonych w ramach realizacji projektu :Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty"

Ogłoszenie o zamówieniu

676 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

153 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt umowy

207 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz oferty

59 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz osób

55 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz wykonanych zamówień

50 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze wykonawcy

29 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o wynikach postępowania

142 KBPobierz na dyskPodgląd pliku