Przejdź do treści

Ogłoszenie

139 KBPobierz na dysk

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1.5 MBPobierz na dysk

Formularze

1.9 MBPobierz

Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ

170 KBPobierz na dysk

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

74 KBPobierz na dysk

Załącznik nr 1 do OPZ

32 KBPobierz

Załącznik nr 2 do OPZ

268 KBPobierz

Formularz oferty - zmieniony z dnia 7.11.2019

57 KBPobierz

Modyfikacja SIWZ

31 KBPobierz na dysk

Formularz oferty - zmieniony z dnia 12.11.2019

90 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

21 KBPobierz na dysk