Przejdź do treści

Ogłoszenie

139 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularze

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ

170 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

74 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do OPZ

32 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do OPZ

268 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty - zmieniony z dnia 7.11.2019

57 KBPobierzPodgląd pliku

Modyfikacja SIWZ

31 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz oferty - zmieniony z dnia 12.11.2019

90 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

21 KBPobierz na dyskPodgląd pliku