Przejdź do treści

Uchwała Nr II.33.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2020 r.

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr II.32.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

170 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr CXXVI.570.Z.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

101 KBPobierz na dyskPodgląd pliku