Przejdź do treści
Ogłoszenie o zamówieniu - ZDPII.271.1.1.2020 - Dostawa pojemników do segregacji odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu

227 KBPobierz na dysk

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1.1 MBPobierz na dysk

Formularze

62 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

36 KBPobierz na dysk

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

33 KBPobierz na dysk