Przejdź do treści

Ogłoszenie nr 513628-N-2020 z dnia 2020-02-19

Dostawa zestawów pojemników do segregacji odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu

225 KBPobierz na dysk

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1.2 MBPobierz na dysk

Formularze

73 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

36 KBPobierz na dysk

Zawiadomienie o wyborze oferty

132 KBPobierz na dysk