Przejdź do treści

Ogłoszenie nr 513628-N-2020 z dnia 2020-02-19

Dostawa zestawów pojemników do segregacji odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu

225 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularze

73 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

36 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze oferty

132 KBPobierz na dyskPodgląd pliku