Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

145 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna - nieaktualne

32 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar - niekatualne

695 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór tablicy informacyjnej

406 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularze

843 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

25 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana SIWZ

38 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna - aktualne od 25-03-2020

221 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar - aktualny od 25-03-2020

757 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

76 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmieniony załącznik - Wykaz robót budowlanych - aktualny od 16-04-2020

27 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

67 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Modyfikacja SIWZ

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Unieważnienie

18.6 KBPobierz na dyskPodgląd pliku