Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

145 KBPobierz na dysk

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1.3 MBPobierz na dysk

Dokumentacja techniczna - nieaktualne

32 MBPobierz

Przedmiar - niekatualne

695 KBPobierz

Wzór tablicy informacyjnej

406 KBPobierz na dysk

Formularze

843 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

25 KBPobierz

Zmiana SIWZ

38 KBPobierz na dysk

Dokumentacja techniczna - aktualne od 25-03-2020

221 MBPobierz

Przedmiar - aktualny od 25-03-2020

757 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

76 KBPobierz na dysk

Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ

1.0 MBPobierz na dysk

Zmieniony załącznik - Wykaz robót budowlanych - aktualny od 16-04-2020

27 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

67 KBPobierz na dysk

Modyfikacja SIWZ

24 KBPobierz na dysk

Unieważnienie

18.6 KBPobierz na dysk