Przejdź do treści

Uchwała Nr 9/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2020

364 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 8/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

297 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 7/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2020

297 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 6/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

189 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 5/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku

591 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 4/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie sprawozdania finansowego ZMiGDP za 2019 r.

201 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 3/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2020

403 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 2/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. ZMiGDP w Karlinie

5.0 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr 1/20 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2020

304 KBPobierz na dysk