Przejdź do treści

Uchwała Nr V/37/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2020-2027

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/36/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2020

719 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/35/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2020 oraz zasad jej opłacania

335 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/34/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"

201 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/33/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu " LIFE Parsęta - ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk na obszarze natura 2000 Dorzecze Parsęty"

202 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/32/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty"

202 KBPobierz na dyskPodgląd pliku
1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku