Przejdź do treści

Uchwała Nr XCI.484.Z.2021 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej ZMiGDP na 2022 r.

81 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XCI.483.Z.2021 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2021 w sprawie opinii do projektu uchwały o wpf ZMiGDP

265 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr II.8.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej ZMiGDP na 2021 r.

63 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr II.7.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu ZMiGDP

128 KBPobierz na dyskPodgląd pliku