Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

98 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

26 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Warunków Zamówienia

663 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Umowy

651 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

60 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

51 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

52 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art 125 ust. 1 ustawy PZP

31 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych

32 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz osób

55 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia

16.7 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

18.7 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku