Przejdź do treści

Uchwała Nr 24/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawiania amatorskiego połowu ryb

202 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 23/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych warunków amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim-Parsęta 1i innych administrowanych przez ZMiGDP

439 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 22/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Członka Zarządu do składania oświadczeń woli

191 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 21/21Zarządu ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2021

380 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 20/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia

189 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 19/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Związku na 2022 r.

197 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 18/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2021

431 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 17/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 dla jednostek organizacyjnych

211 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 16/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 września 2021 r. w sprawie podziału rezerwy i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2021

413 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 15/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2021

396 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 14/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. ZMiGDP w Karlinie

23 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 13/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian w palnie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2021

400 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 12/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozliczenia majątku z projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" - .."

6.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 11/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmiany w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2021

391 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwały Nr 10/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura ZMiGDP do dokonywania czynności w postępowaniach o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto

196 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 9/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu ZMiGDP do dokonywania czynności w postępowaniach o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

197 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 8/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przygotowywania i prowadzenia w Biurze ZMiGDP postępowań o udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł.

303 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 7/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia zastępcy Przewodniczącego wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zarządu w postępowaniach o zmówienie publiczne prowadzonych przez ZMiGDP

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 6/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia Przewodniczącego Zarządu wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zarządu w postępowaniach o zamówienie publiczne prowadzonych przez ZMiGDP

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 5/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych w Biurze ZMiGDP

518 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 4/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie sprawozdania finansowego ZMiGDP za 2020 r.

201 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 3/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 29.03.2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2020

405 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 2/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 29.03.2021 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP

188 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 1/21 Zarządu ZMiGDP z dnia 29.03.2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

5.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku