Przejdź do treści

Uchwała Nr XI/68/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2022-2029

441 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/67/21 Zgromadzenie ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na rok 2022

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/66/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2022 oraz zasad jej opłacania

412 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/65/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2021-2029

502 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/64/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2021

773 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/63/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. zamieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizacje projektu pn."Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty'

285 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/62/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia środków z NFOŚiGW w związku z realizacją projektu "LIFE 4 RIVERS"

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/61/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 09 września 2021 r. w sprawie wpf ZMiGDP na lata 2021-2029

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/60/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 09 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2021

481 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr X/59/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 09 września 2021 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "LIFE RIVERS - ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych"

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/58/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu ZMiGDP z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

195 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/57/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. ZMiGDP

200 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/56/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2021-2029

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/55/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2021

467 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/54/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki lub kredytu na realizację projektu pn. "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"

212 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/53/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 29.03.2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2021-2028

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/52/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 29.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2021

670 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/51/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 29.03.2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu pn. „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”

287 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/50/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 29.03.2021 r. w sprawie utraty mocy uchwały Zgromadzenia Nr VII/44/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”

282 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/49/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 29.03.2021 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla gmin zrzeszonych w ZMiGDP

204 KBPobierz na dyskPodgląd pliku