Przejdź do treści

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko ds współpracy z zagranicą, informuję, że wybrana została oferta Pani Magdaleny Rupek.

kandydatka spełniła wymogi stawiane w ogłoszeniu i wykazała się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego.

                                                                              Dyrektor Biura

                                                                             Iwona Czerniec