Przejdź do treści

Budowa przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin: Tychowo, Białogard, Karlino

Identyfikator postępowania (ID) na „miniPortalu”:

01bfeabf-cc67-4afb-8380-6dc8cc14984c

Link do ogłoszenia na „miniPortalu”:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/01bfeabf-cc67-4afb-8380-6dc8cc14984c

Identyfikator postępowania

26 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

144 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja warunków zamówienia

84 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

87 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

31 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz wykonanych zamówień

29 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

27 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji z art. 125 ust. 1

28 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

28 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany - Karlino

19.6 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany - Byszyno

18.7 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany - Tychówko

18.7 MBPobierzPodgląd pliku

Operat wodnoprawny

16.7 MBPobierzPodgląd pliku

Pozwolenie wodnoprawne

224 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zaświadczenia o braku sprzeciwu

158 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

653 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

615 KBPobierzPodgląd pliku