Przejdź do treści

Produkcja narybku dla obwodu rybackiego rzeki Parsęty nr 1

Identyfikator postępowania (ID) na „miniPortalu”:

5be853ff-cf0b-48e1-9ee3-e2c145c69257

Link do ogłoszenia na „miniPortalu”:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5be853ff-cf0b-48e1-9ee3-e2c145c69257

Identyfikator postępowania

29 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

119 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja warunków zamówienia

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Formularze

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

610 KBPobierzPodgląd pliku

Deklaracja RODO

26 KBPobierzPodgląd pliku

Unieważnienie

15.3 KBPobierz na dyskPodgląd pliku