Przejdź do treści

Identyfikator postępowania

26 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

144 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja warunków zamówienia

83 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

87 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

30 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz wykonanych robót

29 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

27 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji z art. 125 ust. 1

28 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

28 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany Tychówko

18.7 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany Byszyno

18.7 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany Karlino

19.6 MBPobierzPodgląd pliku

Operat wodnoprawny

16.7 MBPobierzPodgląd pliku

Wykaz norm

579 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pozwolenie wodnoprawne

224 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zaświadczenie o braku sprzeciwu

158 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

111 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

40 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści SWZ

112 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

105 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Budowa przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin: Tychowo, Białogard, Karlino

Identyfikator postępowania (ID) na „miniPortalu”:

c0122f7a-84f0-486c-a5ef-219ac598b7eb

Link do ogłoszenia na „miniPortalu”:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c0122f7a-84f0-486c-a5ef-219ac598b7eb