Przejdź do treści

Unieważnienie części 1

21 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie 2 i 3

40 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

642 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

641 KBPobierzPodgląd pliku
642 KBPobierzPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

27 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

148 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja Warunków Zamówienia

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

620 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

36 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

28 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

28 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz wykonanych zamówień

29 KBPobierzPodgląd pliku

Projekty wykonawcze

192 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiary robót

5.3 MBPobierzPodgląd pliku

Inwentaryzacje drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki

5.1 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowlanym

384 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Operat wodno prawny

23 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wzór tablicy informacyjnej

406 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych

31 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja techniczna

706 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na zapytania

71 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

47 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wykaz wykonanych zamówień - wersja z dnia 18 stycznia 2022

29 KBPobierzPodgląd pliku