Przejdź do treści

Identyfikator postępowania

25 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja warunków zamówienia

96 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

425 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

28 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

26 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP

27 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych

27 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

43 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści SWZ

28 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

70 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

29 KBPobierzPodgląd pliku