Przejdź do treści

Identyfikator postępowania

27 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

98 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja warunków zamówienia

662 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

653 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

59 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

27 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

28 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych

31 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

644 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

642 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

19.9 KBPobierz na dyskPodgląd pliku