Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu - ZDPII.271.1.5.2022:

wykonanie wydruków przewodnika i albumu fotograficznego oraz projektu graficznego i wydruku mapy wraz z dostawą

Identyfikator postępowania (ID) na „miniPortalu”:

3597dcf8-73d7-4b3e-8e1e-4ed737c6afa8

 Link do ogłoszenia na „miniPortalu”:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ 3597dcf8-73d7-4b3e-8e1e-4ed737c6afa8

Identyfikator postępowania

27 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

112 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja Warunków Zamówienia

136 KBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

26 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

97 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

54 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji z art. 125 ust. 1

27 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja RODO

28 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

19.4 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

206 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty

46 KBPobierz na dyskPodgląd pliku