Przejdź do treści

Uchwała Nr XIII/77/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22.06.2022 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu ZMiGDP z tytułu wykonania budżetu za rok 2021

195 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/76/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22.06.2022 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

200 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/75/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22.06.2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2022-2029

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/74/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22.06.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2022

565 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/73/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22.06.2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2022 oraz zasad jej opłacania

264 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/72/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22.06.2022 r. w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu „Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu”

208 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/71/22 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 24 marca 2022 w sprawie przystąpienia ZMiGDP do przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa na okres 10 lat z przeznaczeniem na amatorski połów ryb oraz cele rekreacyjne

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/70/22 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2022-2029

632 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/69/22 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 24 marca 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2022

374 KBPobierz na dyskPodgląd pliku