Przejdź do treści

Uchwała Nr 11/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2022

291 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 10/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 kwietnia 2022 r. przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej

201 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 9/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie sprawozdania finansowego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2021 r.

200 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 8/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2022

400 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 7/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

188 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 6/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2022

451 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 5/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 marca 2022 w sprawie ostatecznego rozliczenia środków finansowych pochodzących z wpłat odsetek na obsługę długu w latach 2018-2021 z tytułu pożyczki nr 288/2007/Wn16/OW-ki/is/P dotyczącej realizacji projektu "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty" i dokonania ich zwrotu na rzecz gmin nie będących członkami Związku

299 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 4/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu do uregulowania zobowiązań G. Biesiekierz w stosunku do ZMiGDP

282 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 3/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu do uregulowania zobowiązań G. Bobolice w stosunku do ZMiGDP

283 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 2/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji z przeprowadzonych postępowań przetargowych w 2021 r.

726 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 1/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wykonania budżetu za 2021 r. ZMiGDP

5.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku