Przejdź do treści

Uchwała Nr 28/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2022

378 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 27/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej

202 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 26/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwal Zgromadzenia

190 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 25/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zawarcia ugody mediacyjnej

219 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 24/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia podstawowych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim - Parsęta 1 i innych administrowanych przez ZMiGDP

619 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 23/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia składek opłat za korzystanie z zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb

192 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 22/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2022

202 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 21/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Związku na 2023 r.

422 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 20/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 października 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

7.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 19/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków z opłaty organizacyjnej

202 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 18/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2022

387 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 17/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2023 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP

210 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 16/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na tok 2022

387 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 15/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2022

395 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 14/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I pół. 2022 Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

4.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 13/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej

200 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 12/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2022

384 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 11/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2022

291 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 10/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 kwietnia 2022 r. przeznaczenia środków pochodzących z opłaty organizacyjnej

201 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 9/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie sprawozdania finansowego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2021 r.

200 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 8/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2022

400 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 7/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

188 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 6/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2022

451 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 5/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 marca 2022 w sprawie ostatecznego rozliczenia środków finansowych pochodzących z wpłat odsetek na obsługę długu w latach 2018-2021 z tytułu pożyczki nr 288/2007/Wn16/OW-ki/is/P dotyczącej realizacji projektu "Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty" i dokonania ich zwrotu na rzecz gmin nie będących członkami Związku

299 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 4/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu do uregulowania zobowiązań G. Biesiekierz w stosunku do ZMiGDP

282 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 3/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu do uregulowania zobowiązań G. Bobolice w stosunku do ZMiGDP

283 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 2/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji z przeprowadzonych postępowań przetargowych w 2021 r.

726 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 1/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wykonania budżetu za 2021 r. ZMiGDP

5.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku