Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu: wykonanie wydruków w ramach projektów realizowanych przez ZMiGDP-cz. 2 i 5 oraz wykonanie koszulek edukacyjnych z nadrukiem

Identyfikator postępowania (ID) na „miniPortalu”:

65c73b20-661d-4bc4-b4ec-b66d968d109a

Link do ogłoszenia na „miniPortalu”:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/65c73b20-661d-4bc4-b4ec-b66d968d109a

Identyfikator postępowania

12.7 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

128 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja warunków zamówienia

155 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

177 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt umowy

150 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz oferty

57 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

28 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji z art. 125 ust. 1

28 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja RODO

92 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania wykonawcow i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ

269 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

41 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania II wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego treści SWZ

244 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

190 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

196 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadania cz. 2 i 3

175 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie cz. 1

168 KBPobierz na dyskPodgląd pliku