Przejdź do treści

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Karlino, dnia 31 lipca 2009 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek
tel. 094 37 401 39 fax 094 37 533 33
www.pwik.szczecinek.pl

w imieniu i na rzecz której działa Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą
w Karlinie

adres do korespondencji:
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Jednostka Realizująca Projekt
78-230 Karlino, ul. Koszalińska 96A
tel. +48 94/ 311 62 07 fax. +48 94/ 311 64 59
www.fs.parseta.plZAWIADOMIENIE


o unieważnieniu przetargu otwartego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zamawiający, informuje iż zgodnie z pkt 16.1 SIWZ unieważnia przetarg otwarty na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, ogłoszony na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego.